ادبیات نظری و پیشینه تجربی طلاق عاطفی

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق عاطفی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید توضیحات کامل : طلاق عاطفی زمانی اتفاق می‌افتد که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی می کنند ولی تقاضای طلاق قانونی نمی‌کنند.[][][] داشتن فرزند یا دیدگاه منفی جامعه به طلاق می‌تواند دلیل عدم طلاق قانونی باشد. یکی از شاخصهای کلیدی در طلاق عاطفی این است که در تنهایی، آرامش بیشتری دارند. کارها و تفریحات مشترک به شدت کم میشود و هر کس برنامه زندگی خود را انگار که تنها زندگی میکند پیش میبرد.

تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده و مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

یان نامه تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده و مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن می باشد توضیحات کامل : هدف از این پایان نامه تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده و مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن می باشد که در آن به بررسی سن رشد در نکاح و طلاق خواهیم پرداخت.رشد در امر ازدواج امری لازم و در کنار بلوغ و اذن ولی ضروری است . آنچه که از ملاکات فقهی بنظر می رسد این است که آنچه در تعیین لزوم اذن ولی موضوعیت دارد , وجود رشد است و درباره اذنی که برخی فقها نکاح را متوقف بر آن کرده اند باید گفت که تنها به عنوان شرط کمال عقد می توان به آن نگاه کرد و ماهیت اذن در قول به قائلین به احتیاط در لزوم اذن نیز شرط صحت عقد ن

مقاله بررسي توصيفي علل سردرد رعدآسا در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در فاصله سال هاي 1390-1388

ه و هدف: سردرد یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به بخش اورژانس است. سردرد رعدآسا یا تاندرکلاپ گونه ای از سردرد است که طی یک دقیقه به حداکثر خود می رسد. هدف از این مطالعه ارزیا بی خصوصیات دموگرافیک ، بالینی و علل مختلف آن در بیماران مراجعه کننده با این شکایت به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی کلیه پرونده های بیماران دارای شکایت سردرد تاندرکلاپ در فاصله فروردین ماه 1388 تا فروردین ماه 1390 ( به مدت 2 سال) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار 19SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تعداد کل بیماران با این شکایت 4